Investeringen 2018

Krediet

Afschr. termijn

Toelichting

Vervanging servers

    200.000

5

Ipads raadsleden

      36.000

4

zie VJN 2017

Vervanging netwerkcomponenten

    100.000

3

Pinapparatuur Stadswinkel

      30.000

5

Vervanging voertuig Support (Volkswagen Caddy)

      25.000

5

Grafdelfmachine

    100.000

8

vervanging van machine uit 2009

ICT workspace (Thinclients, laptops, smartphones)

    140.000

3

zie VJN 2017

Vervanging voertuig Beheer (Volkswagen Crafter)

      50.000

10

vervanging voertuig uit 2010

Vervanging voertuig Beheer (Ni-Nitrac 1.4E)

      36.000

10

vervanging machine uit 2012

Vervanging shovel zwenklader

      90.000

8

vervanging machine uit 2010 (tbv zoutloods)

Vervanging verkeersregelinstallatie tramoverweg Antonius Ziekenhuis

    100.000

20

vervanging uit 2003

Aanlegkosten voetbalveld (203) sportpark Zandveld

      38.500

15

toplaagrenovatie gras, doorgeschoven van 2017 naar 2018 

Aanlegkosten voetbalveld (302) sportpark Galecopperzoom

      35.000

15

vervanging toplaag uit 2002

Ondergrondse containers

    800.000

15

wordt betrokkern bij het grondstoffeninzamelplan

Diverse rioolvervangingen 2018

    400.000

50

Conform GRP 2014-2019

Diverse rioolvervangingen 2018

      32.000

20

Conform GRP 2014-2019

Investeringen hemelwaterafvoer 2018

    400.000

50

Conform GRP 2014-2019

Investering grondwaterafvoer 2018

      40.000

50

Conform GRP 2014-2019

Investering grondwaterafvoer 2018

      24.000

40

Conform GRP 2014-2019

Investeringen

Hierbij leggen wij u de kredieten per complex voor die, op basis van de vastgestelde grondexploitaties, voor 2018 worden geraamd.

Investeringen grondexploitaties 2018 per complex

bedrag

Het Klooster

Woonrijpmaken sectie 1

          1.000.000

Bouwrijpmaken entreegebied

          1.000.000

Woonrijpmaken sectie 2 en 3

             700.000

Bouw- en woonrijpmaken sectie 4

          2.000.000

Stelpost/onvoorzien

          2.000.000

        6.700.000

Lekboulevard

Bouw en woonrijpmaken Lotusplantsoen, middenblok, Nijemonde

          2.000.000

Stelpost/onvoorzien

             500.000

        2.500.000

Blokhoeve

Bouw- en woonrijpmaken

          6.000.000

Stelpost/onvoorzien

          1.000.000

        7.000.000

Deventerschans

Bouw- en woonrijpmaken

             300.000

Stelpost/onvoorzien

               50.000

            350.000

Parkeerterrein tramhalte Wiersdijk

Bouwrijpmaken

             200.000

Parkeerterrein / fietspad

             250.000

Stelpost/onvoorzien

               50.000

            500.000

Binnenstad (herijkt)

Bijzondere kostenelementen

          2.000.000

Bouw- en woonrijpmaken

          4.500.000

Stelpost/onvoorzien

          1.000.000

         7.500.000

Mooi Rijnhuizen

Bouw- en woonrijpmaken

          1.500.000

Stelpost/onvoorzien

             300.000

         1.800.000

Kansrijke woningbouwlocaties

Bouw- en woonrijpmaken

             100.000

           100.000

Rijnhuizen Noord

Stelpost/onvoorzien

               50.000

              50.000

Onvoorzien/afronding

         5.000.000

Totaal

       29.700.000