Jaarstukken 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

Bestuurlijk

Aantal raadsleden 

33

33

33

Aantal wethouders

4

4

4

Commissieleden (niet-raadsleden)

14

12

15  

Financieel (x € 1.000)

Totale programmabaten 

193.055

169.443

183.437 

Totale programmalasten 

187.175

179.454

191.825 

Reservemutaties:

     Onttrekkingen

24.455

20.547

8.598 

     Stortingen

21.651

10.755

197 

Resultaat 

8.682

-220

13 

Sociaal

Aantal inwoners

61.749

62.220

62.260

Aantal bijstandsgerechtigden (BUIG)

1.328

1.409

1.313

Totaal aantal leerlingen: 

10.667

10.677

10.652

    - openbaar basisonderwijs

1.620

1.602

1.620

    - bijzonder basisonderwijs

3.226

3.285

3.211

    - voortgezet onderwijs

5.420

5.386

5.420

    - speciaal basisonderwijs

256

246

256

    - Voortgezet onderwijs LWOO

145

158

145

Totaal aantal scholen: 

22

22

22

    - scholen basisonderwijs

17

17

17

    - scholen voortgezet onderwijs

3

3

3

    - scholen speciaal basisonderwijs

1

1

1

    - scholen voortgezet onderwijs LWOO

1

1

1

Fysiek

Aantal woonruimten

27.942

28.190

28.398

Aantal 'niet-woningen' conform OZB  

3.476

3.750

3.800

Oppervlakte gemeente in hectare (incl. water)

2.565

2.565

2.565

Aantal arbeidsplaatsen (fulltimers en parttimers)

41.668

41.250

42.500

Aantal bedrijfsvestigingen

5.263

5.125

5.400

Aantal m2 kantoren

1)

400.000

395.000

       waarvan beschikbaar (m2)

1)

100.000

111.900

1) Gegevens bij het opstellen van de jaarstukken 2016 niet geïnventariseerd.