Ambitie

Ambitie
Nieuwegein is een stad die democratisch en transparant bestuurd wordt en waar inwoners maximaal de ruimte hebben om te participeren en initiatieven de ruimte krijgen. De basis hiervoor is een goede samenwerking met inwoners en ondernemers. Onze dienstverlening, al dan niet digitaal, is optimaal afgestemd op hun wensen.

Wat willen wij bereiken

Relaties met andere programma's

Programma Leefomgeving en Veiligheid:

  • uitoefening van een veilige publieke taak

Programma Versterking eigen kracht, Ondersteuning en Bescherming:

  • doelstelling participatie
  • doelstelling initiatieven.

Wat doen we samen met de stad, met instellingen en verbonden partijen?

Zie effectindicatoren bij Bestuur.