Ambitie

Ambitie

Nieuwegein is een stad, waar de huidige en volgende generaties graag willen verblijven en kunnen vertrouwen op een goede kwaliteit van de fysieke leefomgeving, die gevarieerd is, die veilig is, waarin men zich veilig voelt en waarin samen met wijkbewoners en ondernemers gewerkt wordt aan het verbeteren van de sociale en fysieke veiligheid.

Wat willen wij bereiken

Relaties met andere programma's

Programma Wonen en Economie:

 • Betere Buurten
 • Betaald parkeren
 • Spelen (Omgevingswet en Betere Buurten)
 • Actieplan Geluid 2018

Programma Vrije tijd:

 • Spelen (sport en bewegen)

Programma Algemene dekkingsmiddelen:

 • Betaald parkeren

Programma Versterking Eigen Kracht, Ondersteuning en Bescherming

 • Huiselijk geweld/ kindermishandeling
 • Complexe multiprobleem gezinnen (CMPG)
 • Preventie jeugdcriminaliteit.

Wat doen we samen met de stad, met instellingen en verbonden partijen?

U10 : Via de U10-bestuurstafel mobiliteit werken we aan de uitvoering van de doelen uit de ‘Mobiliteitsvisie grootstedelijk Utrecht’:

 • Kiezen voor het verantwoord accommoderen van de mobiliteitsgroei.
 • Kiezen voor de meest geschikte vervoerwijze per gebied.
 • Kiezen voor kwaliteit voor de fietser.
 • Kiezen voor kwaliteit voor de OV-reiziger.

Kiezen voor een gezamenlijke aanpak van leefbaarheid en bereikbaarheid bij de grote wegprojecten als Ring Utrecht, NRU en aanpak A27.

Verbonden partij
Coöperatie ParkeerService: de gemeente is één van de 16 leden van de Coöperatie ParkeerService. Deze organisatie verzorgt de meeste operationele zaken met betrekking tot het betaald parkeren. De werkzaamheden die de Coöperatie ParkeerService voor ons verzorgt, worden ieder jaar vastgelegd in een Uitvoeringsopdracht. In die opdracht zijn ook de jaarlijkse kosten opgenomen.

Daarnaast wordt verwezen naar de kadernota’s en begrotingen van andere verbonden partijen zoals VRU, RMN en AVU.