Onderstaand zijn de cijfers opgenomen van de meerjarenbegroting 2018-2021 per programma. Ter vergelijking is de stand van de begroting 2017 opgenomen, inclusief de wijzigingen tot en met de Voorjaarsnota. Op dat moment sloot de begroting met een nadelig saldo van € 220.000. De wijzigingen met een structureel effect uit de Najaarsnota worden, na uw besluitvorming daarover, door middel van de eerste begrotingswijziging 2018 verwerkt in de cijfers.

Programma

begroting 2017

begroting 2018

begroting 2019

begroting 2020

begroting 2021

Bestuur en Dienstverlening

3.526

3.665

3.475

3.388

3.463

Wonen en Economie

15.995

29.955

25.566

17.868

14.964

Leefomgeving en Veiligheid

27.602

27.329

27.723

27.847

28.089

Vrije Tijd

6.963

7.094

7.115

7.178

7.278

Versterking eigen kracht, Ondersteuning en Bescherming

71.997

68.844

66.900

66.908

67.697

Bedrijfsvoering

47.972

48.871

48.671

48.545

48.317

Algemene middelen

5.399

6.066

5.990

6.438

7.890

Totaal lasten

179.454

191.825

185.440

178.171

177.697

Bestuur en Dienstverlening

1.468

1.432

1.204

1.192

1.209

Wonen en Economie

15.613

29.359

25.489

17.833

14.946

Leefomgeving en Veiligheid

15.858

16.791

17.018

17.279

17.351

Vrije Tijd

57

33

35

36

36

Versterking eigen kracht, Ondersteuning en Bescherming

22.617

21.955

22.482

22.959

23.571

Bedrijfsvoering

7.714

7.643

7.394

7.460

7.520

Algemene middelen

106.115

106.225

108.021

109.349

111.068

Totaal baten

169.443

183.437

181.642

176.108

175.700

Saldo van lasten en baten

-10.012

-8.388

-3.798

-2.063

-1.997

Storting in reserves

10.755

197

204

2.150

2.353

Onttrekking aan reserves

20.547

8.598

4.816

4.523

4.521

Begroting 2018- 2021

-220

13

814

310

172