Voorzieningen

Prognose 31 dec 2017

storting 2018

onttrekk. 2018

Prognose 31 dec 2018

storting 2019

onttrekk. 2019

Prognose 31 dec 2019

storting 2020

onttrekk. 2020

Prognose 31 dec 2020

storting 2021

onttrekk. 2021

Prognose 31 dec 2021

Onderhoud sportaccommodaties

             372

           191

           505

              58

           191

           232

              17

           191

           174

              34

           191

           174

              52

Groot onderhoud sportvelden

             318

           189

               -  

           507

           189

               -  

           695

           189

               -  

           884

           189

               -  

        1.072

Onderhoud overige accommodaties

          1.639

           166

           681

        1.125

           166

           501

           790

           166

           484

           472

           166

           484

           154

Onderhoud schoolgebouwen en buurtpleinen

                53

              89

               -  

           142

              89

               -  

           232

              89

               -  

           321

              89

               -  

           410

Onderhoud stadhuis

             350

           229

           112

           467

           230

           112

           585

           231

           235

           581

           231

           235

           577

Onderhoud theater

             398

           133

           198

           333

           133

              81

           385

           133

              81

           438

           133

              81

           490

Onderhoud parkeergarages

          1.104

           285

               -  

        1.389

           290

               -  

        1.678

           294

               -  

        1.972

           294

               -  

        2.266

Onderhoud wegen en mobiliteit

          3.495

        2.159

        1.797

        3.857

        2.399

        3.496

        2.760

        2.399

        2.198

        2.961

        2.399

        2.198

        3.162

Onderhoud civieltechnische werken

             230

           879

           800

           309

           879

           925

           263

           879

           910

           232

           879

           910

           201

Gladheidsbestrijding

             217

           111

               -  

           327

           111

               -  

           438

           111

               -  

           548

           111

               -  

           659

Rioolheffing

             170

               -  

              80

              90

              23

               -  

           113

              49

               -  

           162

              67

               -  

           229

Afvalstoffenheffing

             440

               -  

           163

           277

               -  

              27

           251

                8

               -  

           259

              62

               -  

           321

Wethouderspensioenen

          5.296

           303

               -  

        5.599

           303

               -  

        5.901

           303

               -  

        6.204

           303

               -  

        6.506

TOTAAL VOORZIENINGEN

       14.081

        4.734

        4.335

     14.479

        5.002

        5.374

     14.107

        5.040

        4.081

     15.067

        5.112

        4.081

     16.098