Basisset indicatoren

Nederland (jaartal)

Nieuwegein (jaartal)

Eenheid

1

Formatie

niet gemeten

6,6 (2018)

Fte per 1.000 inwoners

2

Bezetting

niet gemeten

6,6 (2018)

Fte per 1.000 inwoners

3

Apparaatskosten

niet gemeten

451 (2018)

Kosten per inwoner

4

Externe inhuur

niet gemeten

42 (2018)

Kosten per inwoner

5

Overhead

niet gemeten

9 (2018)

% van totale lasten

6

Verwijzingen Halt

137,4 (2016)

149,0 (2016)

Aantal per 10.000 inwoners

7

Hardekern jongeren

1,3 (2014)

3,6 (2014)

Aantal per 10.000 inwoners

8

Winkeldiefstallen

2,3 (2016)

3,3 (2016)

Aantal per 1.000 inwoners

9

Geweldsmisdrijven

5,3 (2016)

4,0 (2016)

Aantal per 1.000 inwoners

10

Diefstallen uit woning

3,3 (2016)

5,3 (2016)

Aantal per 1.000 inwoners

11

Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)

5,6 (2016)

7,2 (2016)

Aantal per 1.000 inwoners

12

Ziekenhuisopname na verkeersongeval met een motorvoertuig

8 (2015)

8 (2015)

% van ziekenhuisopnamen vanwege ongeval

13

Overige vervoersongevallen met een gewonde fietser

9 (2015)

8 (2015)

% van ziekenhuisopnamen vanwege ongeval

14

Functiemenging

52,1 (2016)

60,2 (2016)

% bedrijfsvestigingen t.o.v. woningen

15

Bruto Gemeentelijk Product

100 (2013)

67 (2013)

Verhouding tussen verwacht en gemeten product

16

Vestigingen (van bedrijven)

134,0 (2016)

129,1 (2016)

Aantal per 1.000 inwoners in leeftijd van 15-64 jaar

17

Absoluut verzuim

2,01 (2016)

1,71 (2016)

Aantal per 1.000 inwoners van 5-18 jaar

18

Relatief verzuim

26,88 (2016)

28,88 (2016)

Aantal per 1.000 inwoners van 5-18 jaar

19

Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)

2,0 (2014)

2,2 (2014)

% deelnemers aan het VO en MBO onderwijs 12-23 jaar

20

Niet sporters

49,9 (2014)

48,8 (2014)

%

21

Banen

744,0 (2016)

1.023,1 (2016)

Aantal per 1.000 inwoners in leeftijd van 15-64 jaar

22

Jongeren met een delict voor de rechter

1,45 (2015)

1,62 (2015)

% 12-21 jaar

23

Kinderen in uitkeringsgezinnen

6,58 (2015)

5,93 (2015)

% kinderen tot 18 jaar

24

Netto arbeidsparticipatie

65,8 (2016)

65,8 (2016)

% van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking

25

Achterstandsleerlingen

11,6 (2012)

11,6 (2012)

% 4 t/m 12 jarigen

26

Werkloze jongeren

1,52 (2015)

1,08 (2015)

% 16-22 jaar

27

Personen met een bijstandsuitkering

41,3 (2016)

33,6 (2016)

Aantal per 1.000 inwoners van 18 jaar en ouder

28

Aantal re-integratievoorzieningen

25,5 (2016)

35,6 (2016)

Aantal per 1.000 inwoners van 15-65 jaar

29

Jongeren (tot 18 jaar) met jeugdhulp

10,7 (2015)

9,7 (2016)

%

30

Jongeren (tot 18 jaar) met jeugdbescherming

1,2 (2016)

1,0 (2016)

%

31

Jongeren (12-22 jaar) met jeugdreclassering

0,5 (2016)

0,5 (2016)

%

32

Cliënten met een maatwerkarrangement WMO

62 (2016)

53 (2016)

Aantal per 1.000 inwoners

33

Omvang huishoudelijk restafval

200 (2015)

220 (2015)

Kg/inwoner

34

Hernieuwbare elektriciteit

11,8 (2015)

9,2 (2015)

%

35

Gemiddelde WOZ waarde

209 (2016)

198 (2016)

€ 1.000

36

Nieuw gebouwde woningen

6,0 (2014)

11,8 (2014)

Aantal per 1.000 woningen

37

Demografische druk

69,0 (2017)

67,3 (2017)

% personen van 0 tot 15 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot personen van 15 tot 65 jaar.

38

Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden

644 (2017)

476 (2017)

39

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden

723 (2017)

584 (2017)